Lån7.com er en smart nettside

Når man låner penger, foregår dette mellom to parter. Som oftest er den ene parten banken og den andre parten kunden. Når man låner penger av banken har man tatt opp et pengelån. Det inngår en del forpliktelser, både hos banken og hos kunden. Banken er forpliktet til å betale ut en bestemt pengesum og kunden er forpliktet til å betale disse pengene tilbake ved hjelp av en nedbetalingsplan. Når man får bevilget et lån, må man også betale renter, noe som gjør at det koster låntakeren ekstra penger. Andre finansielle aktører vil også låne deg penger. For eksempel når man tar opp et forbrukslån, slik man finner på lån7.com, har man mange valgmuligheter. Enten kan man velge et lån som har lang nedbetalingstid, eller man kan velge kort nedbetalingstid, og dermed betale ned mer hver måned.

euro-427532_960_720

Ulike typer lån

Det finnes ulike typer lån, ut ifra hva formålet er. For eksempel boliglån, billån, studielån, kredittkort og forbrukslån. Lånet kan også deles opp i kategorier ut ifra hvordan det skal nedbetales. Vi kan dele dem inn følgende fire låntyper; annuitetslån, serielån, lån med restverdi og rammelån. Man må alltid betale renter på den utestående gjelden uansett hvilken låntype det er snakk om. Renter blir som oftest betalt på etterskudd, men blir noen ganger betalt på forskudd, som er dyrere. Det er mye snakk om hvilken lånetype som er billigst og svaret på hva som er billigst er at det vil alltid lønne seg å nedbetale lånet dagen etter du tok det opp fordi da vil renteutgiftene være lavest. Dette er vanligvis ikke en mulighet fordi lånet blir jo tatt opp av en grunn; fordi man trengte pengene. Det vil altså være «billigst» å hele tiden ha et lånebeløp som er minst mulig. I så måte har nettsiden lån7.com mange ulike lån hvor alle betingelsene er forskjellig fra lån til lån. Da vil det være kunden som selv bestemmer hva den vil låne, og ikke en bankansatt som dikterer hva du skal gjøre.

 

Tilbakebetaling

For at nedbetalingen skal bli billigst mulig, er løsningen å skreddersy en nedbetalingsplan som passer best for din økonomi. Da vil det komme mange forhold inn i bildet, som hva du har i disponibel inntekt, andre lån og framtidige lånebehov. Det man da må vurdere, er hvor mye avdrag det vil være fornuftig å betale. Det vil være bedre å velge en nedbetaling som går over lang tid, enn å la det gå utover ditt nåværende levesett mer enn nødvendig. Løsningen er at den riktige nedbetalingsprofilen, er hva som passer best for den disponible inntekten din. Da må man også ta hensyn til en rekke ting, som blant annet dine mål for fremtiden. Det er også viktig å ta vare på styrings-mulighetene i økonomien sin og det vil da være lurt for mange å ha en oppsparingsplan ved siden av nedbetalingsplanen, da dette vil gi større kontroll over låneutgiftene. Man kan kombinere sparing med alle typer lån, uten at man blir bindet til noe. Sparing bør, av praktiske årsaker, skje ved fast belastning. I så måte har alle lånene på lån7.com store muligheter for sparing ved siden av lånopptaket, både fordi de har egne løsninger for dette, og fordi de har ulike rabatter i forhold til hvilke aktiviteter man bedriver.